Rhonda Vincent & The Rage

The only one show in The Czech Republic in 2017

Reserve now or scroll down
Rhonda Vincent in Prague


Tickets can be booked at / Objednávky vstupenek pouze zde:


admin@rhondainprague.czPricelist and plan of seats / Ceník a plán sedadel

(Updated every 2 days / Aktualizace každé 2 dny)
ONLY the category can be booked, seats will be booked in increasing order! / Lze objednávat pouze kategorii, blokace bude vzestupná!
E-mails will be collected in "waiting queue" / E-maily jsou shromažďovány a vyřizovány postupně
Payment details will be sent within 2 days / Platebni detaily jsou odesílány během 2 dnů